Mit nye visitkort

Kommunernes tilbud om sundhedsplejerskehjemmebesøg er reduceret og der kunne være familier, der har lyst til at købe sig til lidt ekstra gennem privat sundhedspleje. Tilbuddet gælder Midt- og Vestylland.

Jeg er tilrådighed på mail/ telefon for øvrige områder I landet. Mail til mig om behov for telefonaftale!

Baby Erika

 

Nøgle til forståelse af et spædbarn

Jeg hører fra en mor, at hun længes efter at hendes 2 1/2 mdr gamle spædbarn skal sove mere regelmæssigt og uden uforudsigelige afbrydelser og gråd inden søvnen indtræder. Når der er flere børn i familien er det et puslespil at få det hele til at gå op, så børnenes behov mødes.

I stedet for at være irriteret over det uforudsigelige adfærdsmønster hos spædbarnet, kan man vende det om i tankegangen. Spædbarnet har ingen chance for at finde ud af, hvad der forgår og hvad det selv mærker. Det kræver tusindvis af små spejlinger og gode ord og forklaringer i et venligt tonefald at prøve at gengive det, man som forældre tror, den lille har brug for eller oplever. Ordene og tonefaldet og øjenkontakten eller forsøget på at opnå øjenkontakt, lagrer sig til forståelse lidt efter lidt, mens nervesystemet også modnes.

Gætter man på træthed efter f. eks. godt en times vågenperiode, må man finde en måde at putte i seng/ indsats/ vugge.

Barnet vil lære, at det er dejligt at blive puttet, så snart det virker træt. Det hjælper sjældent at gå rundt med i favnen. Det er umuligt at falde i søvn på den måde og forlænger bare tiden, man bruger på at få den lille til ro.